Όροι Χρήσης

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Εταιρεία παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες άρθρα και δημοσιογραφικό υλικό (εφεξής «Περιεχόμενο») του διαδικτυακού τόπου www.sportlesvos.gr . Δια του παρόντος συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες μας παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και ότι η εταιρεία και το www.sportlesvos.gr δε φέρουν καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή ή την τροποποίηση του περιεχομένου.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι οι παρεχόμενες Υπηρεσίες από την Εταιρεία και το www.sportlesvos.gr  προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες με τρόπο διαφορετικό από το περιβάλλον εργασίας που παρέχεται από το www.sportlesvos.gr για χρήση κατά την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.sportlesvos.gr (αρθρογραφία, ειδήσεις, διαφημίσεις, χορηγίες κλπ.) προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί ευρεσιτεχνιών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.

3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

Οι χρήστες των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους (links) που οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρεία και το www.sportlesvos.gr δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου των τόπων αυτών και σε καμιά περίπτωση δεν είναι υπεύθυνο για το Περιεχόμενο, διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, υπηρεσίες, προϊόντα κλπ που διατίθενται από τους ως άνω δικτυακούς τόπους. Δια την αποδοχή των παρόντων ρητά συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία και το www.sportlesvos.gr δεν ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία σας που προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση του Περιεχομένου του διαδικτυακού αυτού τόπου.

4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει όρια που αφορούν στη χρήση του Περιεχομένου.

Η Εταιρεία δικαιούται, αζημίως, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, το Περιεχόμενο ακόμα και χωρίς πρότερα ειδοποίηση.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καμία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία από χρήση δεδομένων που προκύπτει από:

(α) Την χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Περιεχομένου,

(β) Υπηρεσίες ή προϊόντα που αγοράζονται ή άλλως πως αποκτώνται ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω μηνυμάτων τρίτων στα σχόλια της ειδησεογραφίας,

(γ) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο περιεχόμενό και τα δεδομένα σας ή τροποποίηση αυτών,

(δ) Δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου.

(ε) Την απόφαση του χρήστη να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Internet, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι επισκεπτόμενος τα περιεχόμενα τρίτων που ανεβαίνουν στις υπηρεσίες του www.sportlesvos.gr, είναι πιθανό να εκτεθείτε σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, κ.λπ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Εταιρεία για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστείτε, λόγω της έκθεσής σας στο ως άνω περιεχόμενο.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα την νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Τα δεδομένα σας δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) και με κανένα τρόπο δε δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης. 

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για:

1. την εκπλήρωση των επιμέρους υπηρεσιών που σας παρέχει το www.sportlesvos.gr

2. την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου.

Κατ’ εξαίρεση η Εταιρεία μπορεί να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.

2. Όταν η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία και το www.sportlesvos.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από την Εταιρεία και το www.sportlesvos.gr.

3. Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

7. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

7.1 Η Εταιρεία σέβεται την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάει από τους χρήστες του να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε πνευματικό σας δικαίωμα ή εμπορικό σας σήμα έχει παραβιαστεί, παρακαλείστε να παράσχετε στην Εταιρεία τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

1. μια ηλεκτρονική ή πραγματική υπογραφή του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργεί εκ μέρους του δικαιούχου του πνευματικού δικαιώματος ή του εμπορικού σήματος,

2. μια περιγραφή του προστατευμένου έργου, το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί,

3. μια περιγραφή του ακριβούς σημείου όπου βρίσκεται το υλικό το οποίο ισχυρίζεστε ότι δημιουργεί την παραβίαση,

4. τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και το e-mail σας,

5. μια δήλωσή σας ότι -καλή τη πίστη- θεωρείτε ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον δικαιούχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή από τον δικαιούχο του εμπορικού σήματος,

6. μια υπεύθυνη δήλωσή σας, επί ποινή ψευδούς βεβαίωσης, ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι είστε ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του εμπορικού σήματος ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος

7.2 Το περιεχόμενο, τα εμπορικά σήματα  - διακριτικά γνωρίσματα και κάθε είδους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του www.sportlesvos.gr ανήκουν στην εταιρεία «Εταιρεία» ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της τα έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, αποθήκευση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), κατέβασμα (download), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων ή/και του περιεχομένου του www.sportlesvos.gr ή εκπομπή του www.sportlesvos.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας. Ειδικά για τα rss feed μας, τονίζεται ότι διατίθενται από το www.sportlesvos.gr προς τους χρήστες αυστηρά και μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Η εμπορική χρήση του περιεχομένου ή/και των rss feed μας απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε άλλη χρήση, αναπαραγωγή, πώληση, μίσθωση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), download, διαμόρφωση, τροποποίηση των rss feed μας, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη άδειά μας. Ρητά απαγορεύεται κάθε εμπορική χρήση του Περιεχομένου μας ή/και των rss feed μας ως μέσο για την πώληση παντός είδους υλισμικού ή/και λογισμικού. 

7.3 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των σημάτων μας ή/και των διακριτικών μας γνωρισμάτων χωρίς την άδειά μα

8. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΩΝ

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθήσουν να έχουν πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

9. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΕ 2018/334

To sportlesvos.gr κατανοώντας ότι η παρουσία παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο μπορεί να εγκυμονεί σοβαρές αρνητικές συνέπειες, διασφαλίζει και δηλώνει την συμμόρφωση της, με την Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 σχετικά με την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου. Ως παράνομο περιεχόμενο ορίζεται κάθε πληροφορία η οποία δεν συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και μπορεί να προκαλεί βλάβη τόσο στους χρήστες όσο και στις επιχειρήσεις και γενικότερα στη κοινωνία των πολιτών. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας καθώς και διατηρώντας το δικαίωμα κατά τη κρίση του, να μην δημοσιεύει αλλά και να διαγράφει περιεχόμενο το οποίο είναι παράνομο, χωρίς να παρέχει ενημέρωση στο χρήστη και χωρίς να παρέχεται η άδεια του, λαμβάνει τα αναγκαία και προνοητικά μέτρα για την αποτροπή της διάδοσης παράνομου περιεχομένου.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.sportlesvos.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι παρόντες όροι χρήσης, των οποίων δια της αποδοχής σας ρητά δηλώνετε ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.sportlesvos.gr  και υμών. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Powered by CJ web | Made with love by CJ web, Creative web Journey